Elekronická kniha

Projekt celoživotního učení Comenius s názvem „Sharing similarities in different countries by creating a European comic book“, zkráceně „European Comic Book“, proběhl na naší škole v období 2013-2015. Projektu se kromě žáků a učitelů naší školy, Základní školy Benešov, Dukelská 1818, zúčastnilo dalších šest partnerských škol z Polska, Chorvatska, Švédska, Belgie, Francie a Velké Británie. Žáci byli ve věku 6-13 let. Samotné téma a náplň projektu byla pro všechny velmi zajímavá. Při malování komiksů s názvem Moje země, Moje škola, Zvyky a tradice, Sport a hry, Historie mojí země a Národní kuchyně si žáci procvičili angličtinu, ale byli také nuceni se zamyslet nad tím, jak informace stručně a srozumitelně předat svým kamarádům. Nedílnou a velmi významnou součástí projektu byly mobility tedy zahraniční cesty žáků a pedagogických pracovníků. Celkem jsme uskutečnili 25 mobilit, při kterých jsme navštívili naše partnery a měli možnost poznat jejich kulturu, historii, podívat se do škol a spřátelit se s vrstevníky. Naše nová přátelství udržujeme přes sociální sítě i tradičním dopisováním.

V níže uvedeném odkazu můžete otevřít jeden z výsledků dvouleté práce našich žáků a jejich zahraničních partnerů. Kniha komiksů nám všem otevřela možnost blíže poznat naše partnery, jejich země i historii a zjistit, že i přes rozdíly jazykové toho máme opravdu mnoho společného. Posuďte sami.   

                                      

en.calameo.com/books/0043756065ea33d4fc069