Učitelé

 

třída vyučující email
1.A Mgr. Ilona Kubátová

kubatova@zsben.cz

1.B Bc. Lucie Hokeová

hokeova@zsben.cz

1.C Tereza Trojankova Vytrhlíková

trojankova@zsben.cz

1.ABC Mgr. Iva Heřmánková

hermankova@zsben.cz

2.A Mgr. Ilona Kubátová

kubatova@zsben.cz

2.B Mgr. Jana Janoušková

janouskova@zsben.cz

2.C Tereza Trojankova Vytrhlíková

trojankova@zsben.cz

2.ABC Mgr. Iva Heřmánková

hermankova@zsben.cz

3.A Mgr. Jana Janoušková

janouskova@zsben.cz

3.B Tereza Trojankova Vytrhlíková

trojankova@zsben.cz

3.C Mgr. Helena Brejlová

brejlova@zsben.cz

4.A PaedDr. Hana Procházková

prochazkova@zsben.cz

4.B Mgr. Jana Janoušková

janouskova@zsben.cz

4.C Mgr. Jana Janoušková

janouskova@zsben.cz

5.A Mgr. Jana Janoušková

janouskova@zsben.cz

5.B Mgr. Jana Janoušková

janouskova@zsben.cz

5.C Mgr. Jana Janoušková

janouskova@zsben.cz

6.A Tereza Trojankova Vytrhlíková

trojankova@zsben.cz

6.B Tereza Trojankova Vytrhlíková

trojankova@zsben.cz

6.C Věra Brabcová

brabcova@zsben.cz

6.AC Mgr. Iva Heřmánková

hermankova@zsben.cz

7.A Mgr. Iva Heřmánková

hermankova@zsben.cz

7.B Mgr. Jana Janoušková

janouskova@zsben.cz

7.C Věra Brabcová

brabcova@zsben.cz

7.ABC Tereza Trojankova Vytrhlíková

trojankova@zsben.cz

8.A Bc. Lucie Hokeová

hokeova@zsben.cz

8.B Mgr. Iva Heřmánková

hermankova@zsben.cz

8.C Mgr. Helena Brejlová

brejlova@zsben.cz

8.ABC Tereza Trojankova Vytrhlíková

trojankova@zsben.cz

9.A Bc. Lucie Hokeová

hokeova@zsben.cz

9.B PaedDr. Hana Procházková

prochazkova@zsben.cz

9.C Tereza Trojankova Vytrhlíková

trojankova@zsben.cz

9.ABC Mgr. Iva Heřmánková

hermankova@zsben.cz