Video pohlednice z mého města

 

vyhlašuje 12. ročník celostátní soutěže

VIDEO POHLEDNICE Z MÉHO MĚSTA

Soutěž je určena pro žáky 4. – 9. tříd všech typů základních škol a studenty odpovídajících ročníků víceletých středních škol a studenty 1. a 2. ročníků čtyřletých středních škol.

Přihlášky k vytištění zde: pro skupiny | pro jednotlivce

Uzávěrka:

Soutěžní snímky spolu s vyplněnou přihláškou zašlete do konce března 2013.
(poslední den možného odeslání 31. 3. 2013)

KATEGORIE PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE:

Kategorie I - žáci 4. a 5. tříd ZŠ
Kategorie II - žáci 6. a 7. tříd ZŠ a studenti primy a sekundy osmiletých gymnázií
Kategorie III - žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty víceletých gymnázií
Kategorie IV - studenti 1. a 2. ročníků čtyřletých středních škol a kvinty a sexty víceletých gymnázií

Úkolem soutěžících je natočit v angličtině krátkou video pohlednici, ve které představí místo, ve kterém žijí.

 

Své snímky spolu s přihláškou pošlou soutěžící na DVD disku (ne CD), ve formátu “DVD -video”na adresu pořadatele do uzávěrky soutěže:

ZŠ, Praha 13, Mládí 135
Anglický klub
Mládí 135
155 00 Praha 13 - Stodůlky.

Nelze zasílat více příspěvků na jednom DVD. Na obal DVD nebo videokazety je nutno uvést tyto údaje:

V kategoriích skupin:

 • Název video pohlednice (pokud možno anglický a totožný s názvem na přihlášce)
 • Název školy
 • Adresa školy
 • jméno a příjmení učitele
 • kontaktní e-mail
 • kontaktní telefon
 • KATEGORIE
 • počet žáků
 • jména a příjmení účinkujících

 

V kategoriích jednotlivců:

 • Název video pohlednice (pokud možno anglický a totožný s názvem na přihlášce)
 • Jméno a příjmení soutěžícího jednotlivce
 • Adresa soutěžícího domů
 • kontaktní e-mail
 • kontaktní telefon
 • KATEGORIE
 • Název školy
 • Adresa školy
 • jméno a příjmení učitele
 • kontaktní e-mail
 • kontaktní telefon

 

Nevyžádané snímky se nevracejí.

 

PRAVIDLA:

Snímek musí být namluven soutěžícími v angličtině. Následující délky snímků platí pro jednotlivé kategorie skupin i jednotlivců (minimální délka limitu musí být splněna, titulky se do časového limitu nezapočítávají):

pro obě I. kategorie - od 2 do 3 minut
pro obě II. kategorie - od 3 do 4 minut
pro obě III. kategorie - od 4 do 5 minut
pro obě IV. kategorie - od 5 do 6 minut

Soutěžní porota toleruje překročení časového limitu snímku o 30 vteřin. Při překročení tohoto maximálního časového limitu bude za každých 10 vteřin navíc odečten z celkového hodnocení jeden trestný bod. Do časového limitu se nezapočítávají titulky.
Při nedodržení pravidel, minimální délky snímků (minimální délka snímku musí být dodržena) či při chybějících údajích na popisu videokazety nebude možno snímek zařadit do soutěže (není v silách organizátorů dodatečně zjišťovat chybějící údaje).

Základní hodnotící kritéria:
Soutěžní porota hodnotí hlavně OBSAH, NÁPADITOST, JAZYK (srozumitelnost, výslovnost, mluvnická správnost, bohatost slovní zásoby), EFEKTIVITU VYUŽITÍ JAZYKA (kolik mluveného slova snímek obsahuje), EFEKTIVITU VYUŽITÍ VŠECH SOUTĚŽÍCÍCH V KATEGORIÍCH SKUPIN (efektivita využití potenciálu soutěžících ve skupině, tj. do jaké míry se jednotliví soutěžící na snímku podílí), CELKOVÝ DOJEM, TECHNICKÝ DOJEM.
Filmařská forma a technická kvalita nejsou hlavními kritérii při hodnocení snímku. Dostatečná kvalita zvuku je však nutná pro srozumitelnost mluveného slova. Mluvené slovo by nemělo být přehlušené případnou doprovodnou hudbou nebo okolními zvuky.
Soutěžící by měli být hlavně scénáristy, herci a režiséry svých snímků. S přípravou soutěžícím jistě pomohou učitelé angličtiny a v kategorii jednotlivců třeba i rodiče. Kameraman by měl být někdo, kdo má alespoň základní zkušenosti s natáčením videokamerou.
Soutěž motivuje k výuce angličtiny, podporuje rozvoj komunikativních dovedností v jazyce, tvůrčí nadání žáků i učitelů, žáci se učí řešení problémů, rozvíjí týmovou spolupráci. Soutěž pomáhá rozšířit použití video techniky jako jazykové učební pomůcky a přispívá ke zkvalitnění výuky angličtiny na školách v České republice.

MOŽNÉ CENY:

Anglické knihy, učebnice, slovníky, časopisy, výukové materiály, případně jazykové pobyty ve Velké Británii (podle možností sponzora CK KRISTOF) a elektronika. Na přelomu dubna a května 2013 bude na webové stránce soutěže zveřejněna výsledková listina s pořadím od 4. místa a nominacemi na 1. až 3. místa v jednotlivých kategoriích. Autoři nominovaných snímků budou pozváni na slavnostní vyhlášení vítězů s udílením cen, které se uskuteční koncem května 2013 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR v Praze.